Carmeuse Doboj

izrada rotoćelijskih dodavača, pužnih transportera i elevatora za kameno brašno

  

Pag 91 d.o.o.

Inox pužni transporteri izrada idejnog rješenja, konstruiranje, izrada i montaža

GP Krk d.d.

Kamenolom Fužinski Benkovac – drobilana i separacija , projektiranje , izrada i montaža sekundarnog dijela postrojenja