Kamenolom Fužinski Benkovac – drobilana i separacija , projektiranje , izrada i montaža sekundarnog dijela postrojenja

GP Krk d.d.