Visoki napon d.o.o.

Drobilana i separacija jalovine na sanaciji TEFA projektiranje, konstruiranje, izrada i montaža