IGMA Bilokalnik

Linija za predrobljavanje batude, idejno riješenje, izrada i montaža