O nama

TIM KING d.o.o. za projektiranje, proizvodnju i montažu industrijske opreme osnovano je i počelo je sa radom 2008. godine bazirajući svoju strategiju na višegodišnjem iskustvu vlasnika i osnivača društva na projektiranju, konstruiranja, montaži i servisiranju prvenstveno transportne opreme u raznim tehnološkim procesima, od punionica pića, skladišta, cementara, šećerana, vapnara, betonara, ljevaonica, asfaltnih baza, kamenoloma, te transportne opreme u drvnoj industriji (transporteri, pužni transporteri i elevatori).

U periodu od početka rada projektirano je i izvedeno zajedno sa kooperantima i dioničkim društvima sa kojima TIM KING d.o.o. imao ugovore o poslovnoj suradnji više pojedinačnih transportera, kao i kompletnih linija za hrvatsko tržište, te za izvoz.

Danas se opreme izrađuje i montira sa vlastitim snagama, a samo po potrebi uključuju se kooperanti.