Ind eko d.o.o. Rijeka

Idejno riješenje, izrada i montaža postrojenja za miješanje i zbrinjavanje mazuta otpada sa brodova