Carmeuse Doboj

izrada rotoćelijskih dodavača, pužnih transportera i elevatora za kameno brašno