Pužni transporteri za cement i boxovi i vaga za agregate – konstruiranje, izrada i montaža

 

BMB d.o.o, betonara Zelina