BMB d.o.o, betonara Zelina

Pužni transporteri za cement i boxovi i vaga za agregate – konstruiranje, izrada i montaža